Vergoeding op basis van verwijsbrief

Vergoeding is alleen mogelijk als je een verwijsbrief van de huisarts hebt. Je huisarts moet op de verwijsbrief verklaren dat hij/zij een DSM-5 stoornis vermoedt en je daarvoor gericht naar de Generalistische Basis GGZ verwijst. Je verwijsbrief is maximaal negen maanden geldig. De verwijsdatum moet voor de datum van het intakegesprek met mij liggen. Op de verwijsbrief staat de AGB-code van je huisarts en je BSN-nummer.

De Basis GGZ-zorg valt onder de basiszorgverzekering, maar wordt eerst verrekend met je eigen risico. In 2019 is dat 385,-. Behandeling van een aantal stoornissen wordt niet meer vergoed, zoals de aanpassingsstoornis, klachten van overspannenheid, relatie- en werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking. Neem bij twijfel contact met mij op.

 

Zorgzwaarte van je klachten

Na het intakegesprek bepaal ik de zorgvraagzwaarte van je klachten. Op basis van de DSM-5 stoornis, de ernst, de complexiteit, het risico en het beloop van je klachten, maak ik een inschatting van het profiel. Mocht in de loop van de behandeling blijken dat een ander profiel van toepassing is, dan passen we de behandeldoelen en het aantal gesprekken daarop aan.

De profielen zien er als volgt uit:
Basis Kort – tot 5 gesprekken
Basis Middel – tot 8 gesprekken
Basis Intensief – tot 12 gesprekken 
Onvolledig behandeltraject – tot 1 gesprek

De gesprekken duren 45 minuten. Het aantal gesprekken is mede afhankelijk van de invulling van en de mate van begeleiding bij de online therapie. Ik declareer rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Ik heb contracten gesloten met alle zorgverzekeraars. 

Zelf betalen

Behandeling van een aantal stoornissen wordt niet meer vergoed, zoals de aanpassingsstoornis, klachten van overspannenheid, relatie- en werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking. Neem bij twijfel contact met mij op. Bij ongecontracteerde zorg geldt het tarief van €95 (45 minuten direct/15 minuten indirect). Zie ook de tarieflijst.

Afzeggen van je afspraak

Voor een afspraak die je binnen een werkdag (binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, stuur ik je een factuur van €60. Zie ook de tarieflijst.