Kwaliteit en praktijkvoering

Ik ben bekend met de protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (Emmelkamp & Hoogduin, 2017). Ik gebruik alleen bewezen methoden en protocollen. Natuurlijk is er plaats voor de eigen inbreng van de cliënt, ik lever altijd maatwerk. Embloom (e-mental health programma binnen een beveiligde webomgeving) wordt binnen de praktijk gebruikt voor uitwisseling van gegevens en ter ondersteuning van preventie, wachtlijstinterventie, behandeldiagnostiek, behandeling en terugvalpreventie. 
Bij het opvragen van het dossier wordt de client altijd geinformeerd over de termijn waarop ik de informatie kan overleggen. Werkaantekeningen maken geen deel uit van het clienten/patientendossier. 

Ik vind een gepast gebruik van de zorg belangrijk: het gaat om de juiste inzet van hulp bij aanvang van een behandeling en om tijdig op- en afschalen van de behandeling. Ik sluit een behandeling af wanneer onvoldoende gezondheidswinst wordt behaald en behandel niet langer dan noodzakelijk. Het betreft uitsluitende kortdurende psychologische zorg tot 750 minuten in de Nederlandse taal. 

Regelmatig vraag ik om feedback op mijn handelen. Ik beschik over een intrinsieke betrouwbaarheid, heb geen verborgen agenda en veins geen emoties. Ik laat me niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken. Ik ben lid van een intervisiegroep met collega-psychologen. 

Vakanties, afwezigheid en toegankelijkheid

Als je mijn voicemail inspreekt, bel ik zo spoedig mogelijk terug. Op maandag en dinsdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur ben ik vaak telefonisch bereikbaar. Mijn vakanties vallen voornamelijk in de schoolvakantieperiodes van het Voortgezet Onderwijs in de regio Zuid. Soms ben ik afwezig in verband met scholing, cursus of opleiding. 
Bij ernstige (verslechtering van je) klachten neem dan contact op met je huisarts/huisartsenpost/HAP. Alleen bij langdurige afwezigheid word ik door een collega vervangen. Ik heb daarvoor een draaiboek opgesteld. De praktijk aan de Raadhuisstraat 20-2 in Vorden is niet toegankelijk voor mindervaliden. Afzeggen van de afspraak binnen 24 uur leidt tot kosten (€60,-), deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. 

Clientervaringsmetingen
 
Uw mening over de behandeling is van belang, met de CQ-i wordt de tevredenheid over de behandeling in de praktijk gemeten. De feedback wordt gebruikt om transparant te zijn en verbeteracties in te zetten. 
 
CQ-i Bejeging op een schaal 1-5 in 2022: 4,00. Dit betekent dat de bejegening in de praktijk prettig is. 
CQ-i Samen beslissen op een schaal 1-5 in 2022: 4,67. Dit betekent dat clienten ervaren dat zij samen met de behandelaar beslissen over behandeldoelen en de inzet van behandelmethodieken. 
CQ-i Informatie behandeling op een schaal 1-5 in 2022: 4,33. Dit betekent dat clienten zich voldoende geinformeerd voelen over de behandeling. 
CQ-i Uitvoering behandeling op een schaal 1-5 in 2022: 4,00. Dit betekent dat clienten tevreden zijn over de uitvoering van de behandeling. 
CQ-i Rapportcijfer op een schaal 1 - 10 in 2022: 8,64. Dit betekent dat clienten tevreden zijn over de behandeling en de praktijk. 
 
Uit de meting is naar voren gekomen dat in een enkel geval doorverwijzing sneller kan worden ingezet. 
 
Richtlijnen en ggzstandaarden
 
In de praktijk wordt gewerkt volgens de volgende richtlijnen op https://www.ggzstandaarden.nl/ , https://www.thuisarts.nl/ en Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (Emmelkamp & Hoogduin, 2017). 
VGCt: www.vgct.nl 
EFT: www.eftin.nl 
Keurmerk Basis GGZ: www.kibg.nl 
GGZ Kwaliteitsstatuut: klik hier om te openen
LVVP informatie Basis GGZ: Voor cliënten - LVVP
Zorgprestatiemodel: klik hier om te openen
 
Praktijkvoering
Tarieflijst 2023 en betalingsvoorwaarden: klik hier om te openen
Privacy statement: klik hier om te openen
Aanvulling op Privacy statement: klik hier om te openen
 
Samenwerking
 
Uitgebreide informatie over lokale samenwerking is te vinden in het kwaliteitsstatuut. 
 

Ik ben geregistreerd via en aangesloten bij: