Kwaliteit en praktijkvoering

Ik ben bekend met de protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (Emmelkamp & Hoogduin, 2011). Ik gebruik alleen bewezen methoden en protocollen. Natuurlijk is er plaats voor de eigen inbreng van de cliënt, ik lever altijd maatwerk. Therapieland (e-mental health programma binnen een beveiligde webomgeving) wordt binnen de praktijk gebruikt voor uitwisseling van gegevens en ter ondersteuning van preventie, wachtlijstinterventie, behandeling en terugvalpreventie. 

Niet langer behandelen dan noodzakelijk

Ik vind een gepast gebruik van de zorg belangrijk: het gaat om de juiste inzet van hulp bij aanvang van een behandeling en om tijdig op- en afschalen van de behandeling. Ik sluit een behandeling zonodig af wanneer onvoldoende gezondheidswinst wordt behaald en behandel niet langer dan noodzakelijk.

Feedback op mijn behandeling is welkom

Regelmatig vraag ik om feedback op mijn handelen. Ik beschik over een intrinsieke betrouwbaarheid, heb geen verborgen agenda en veins geen emoties. Ik laat me niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

Ik ben lid van een intervisiegroep met collega-psychologen van de coöperatie Psyzorg Hoflanden. 

Vakanties, afwezigheid en toegankelijkheid

De praktijk is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 uur - 17.00 uur. Ik ben vaak in gesprek met clienten, maar tussen 12.00 uur en 12.30 uur ben ik vaak telefonisch bereikbaar. Als je mijn voicemail inspreekt, bel ik zo spoedig mogelijk terug. Mijn vakanties vallen voornamelijk in de schoolvakantieperiodes van het Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam. Soms ben ik afwezig in verband met scholing, cursus of opleiding. 
Bij ernstige (verslechtering van je) klachten buiten de bereikbaarheidstijden van de praktijk, neem dan contact op met je huisarts/huisartsenpost/HAP. Alleen bij langdurige afwezigheid vervangt Marjon Buurmans mij. Ik heb daarvoor een draaiboek opgesteld dat bij haar bekend is. 
De praktijk aan de Wilhelminastraat 1-g in Bergschenhoek is niet toegankelijk voor rolstoelen.  

Clientervaringsmetingen
 
Uw mening over de behandeling is van belang, met de CQ-i wordt de tevredenheid over de behandeling in de praktijk gemeten. 
CQ-i Samen beslissen op een schaal 1 - 5 in 2017: 4,1 en in 2018: 4,3
CQ-i Uitvoering behandeling op een schaal 1 - 5 in 2017: 4.6 en in 2018: 4.6 
CQ-i Rapportcijfer op een schaal 1 - 10 in 2017: 8,4 en in 2018: 8,6
Uit de meting is naar voren gekomen dat meer informatie over patientenverenigingen gewenst is. Zie ook https://mindplatform.nl/
 
Richtlijnen en ggzstandaarden
 
In de praktijk wordt gewerkt volgens de volgende richtlijnen: 
Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken, Richtlijn Zelfmanagement, Richtlijn Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek, Angstklachten en Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, Comorbiditeit, Ouderen met psychische aandoeningen. Zie ook 
https://www.ggzstandaarden.nl/ en https://www.thuisarts.nl/ 
Keurmerk Basis GGZ: klik hier om te openen
GGZ Kwaliteitsstatuut 2019: klik hier om te openen
LVVP informatie Basis GGZ: klik hier op te openen
 
Praktijkvoering
Algemene voorwaarden: klik hier om te openen

Betalingsvoorwaarden: klik hier om te openen

Tarieflijst 2019: klik hier om te openen

Privacy statement: klik hier om te openen
 
Samenwerking
 
https://www.zonboog.nl/gcberkelenrodenrijs/
http://www.psyzorghoflanden.nl/
https://psychologenpraktijkremijn.nl/
https://psychologiepijnacker.nl/home/1

Ik ben geregistreerd via en aangesloten bij: