Klachtenregeling

 

Als je een klacht over de behandeling hebt, dan vind ik het fijn als je dit eerst met mij bespreekt. We kunnen eerst proberen tot een oplossing of vergelijk te komen.

 

Ben je hierover niet tevreden, dan kun je een klacht indienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, de LVVP.

Kijk hier voor informatie over de klachtenprocedure van de LVVP.